Petr Odehnal

Petr Odehnal

(nar. 1975 ve Slavičíně)
Historik, literární kritik a básník.

Foto: Pavel Kotrla

Pracuje jako historik v Městském muzeu Valašské Klobouky. Věnuje se regionálním dějinám, především oblasti jižního Valašska, zabývá se poddanskou problematikou v raném novověku. Své literární a četné literárně-kritické práce publikuje v Hostu, Literárních novinách, Psím víně, Textech, Tvaru, Welesu či ZVUKu. Je šéfredaktorem Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka, členem redakčních rad časopisů: Valašsko – vlastivědná revue, ZVUK Zlínského kraje, Východní Morava. Žije ve Valašských Kloboukách.

Je autorem monografií o obcích Lidečko (2001), Poteč (2003), Valašské Klobouky (2006) a Lačnov (2010) a učebnice dějepisu pro 7. ročník ZŠ (2005) a spoluautorem knih Československá národní kapela ve Spojených státech – Kronika Václava Hořáka let 1923-1931 (2010), Obec Újezd – 750 let dějin, 1261-2011 (2011) a Historie a současnost podnikání na Zlínsku (2011).

Vydal básnickou sbírku A budu tak i synovi (Jaroslav Kovanda, 2005).

Knihy autora v katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše.